Postanowienia ogólne 01.01.2022 aktualizacja

 

Realizacja składania zamówień w sklepie KupKubek.co.uk-

 

Zamówienia można składać poprzez Internet na stronie KupKubek.co.uk całą dobę, przez cały rok.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia z podaniem wszelkich danych, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
3. Nieprawidłowo wypełnione formularze będą jednoznacznie anulowane.
4. W przypadku braku towaru Nabywca zostanie poinformowany w przeciągu 3 dni. Może wtedy zrezygnować z zakupu, lub wybrać inny produkt, bądź też zdecydować się na wydłużenie czasu realizacji.
5. Po złożeniu zamówienia Nabywca dostanie potwierdzenie e-mailem z numerem zamówienia oraz sms na podany numer telefonu.
6. Po zatwierdzeniu wpłaty i ustaleniu szczegółów wyślemy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (droga majlową oraz sms,em)- od tej chwili zmiany nie będą możliwe.
7. Termin realizacji wynosi do 3 dni roboczych i liczy się od momentu ztwierdzenia płatności.  Należy jeszcze doliczyć czas wysyłki.
8. Wszystkie informacje na temat realizacji zamówienia będą wysyłane na podany e-mail oraz drogą sms który został podany w formularzu.
9. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon (na życzenie klijenta! )

 1. Nabywca ma obowiązek sprawdzić czy nadesłana przez Niego treść nie zawiera błędów.

 

 

Płatności w sklepie KupKubek.co.uk

 

 1. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
  a)    płatność za pośrednictwem serwisów płatniczych PayPal.com, lub Przelewem Bankowym Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez nas automatycznej informacji dotyczącej zrealizowanej płatności,

Wysyłka

 

 1. Towar jest wysyłany firmą kurierską  Post office.
  2. Minimalny koszt zakupów na darmową wysyłkę to £30
  3. Nabywca, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W ciągu 48h od oczymania przesyłki. W razie stwierdzenia że przesyłka jest uszkodzona Nabywca powinien nas poinformować po przez e-mail sklep@kupkubek.co.uk wysyłając nam zdjecie uszkodzonego produktu oraz numer zamówienia

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na podany email sklep@kupkubek.co.uk .(z dopiskiem reklamacja i numerem zamówienia ) Do zachowania tego terminu wystarczy przed jego upływem przesłanie oświadczenia według poniższego wzoru:Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numer] .
  Data zawarcia umowy to data odbioru przedmiotów.
  Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
  Adres: [adres kupującego]
  Data: [data odstąpienia od umowy]
  Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  a)   świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b)   w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

 1. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Do odsyłanego towaru proszę dołączyć paragon lub fakturę. (jeżeli taka została dodana ) Nie dołączenie paragonu lub faktury nie ma wpływa na realizację uprawnień związanych z odstąpieniem od umowy.
  5. Koszt przesłania zwracanego towaru ponosi Nabywca.

 

 

Projekty na zamówienie

 

 1. Na życzenie Nabywcy, zostanie przygotowany projekt graficzny zakupionego produktu według prezentowanego szablonu graficznego w sklepie.
  2. Sklep zobowiązuje się do wykonania do jednej poprawek w ramach usługi, każda kolejna poprawka to koszt £3
  3. Sklep może zrezygnować z opłaty za dodatkowe poprawki, o czym Nabywca zostanie poinformowany.
  4. Sklep oferuje możliwość wykonania indywidualnego wzoru lub projektu według zamówienia i wytycznych Nabywcy, koszt takiej usługi ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od złożoności projektu, jednak nie mniej niż £9.99
  5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Nabywcę po rozpoczęciu prac projektowych przez Sklep, sklep ma prawo obciążyć Nabywcę kosztami związanymi z przygotowaniem projektów lub wzoru w kwocie £5

 

Reklamacje

 

 1. Reklamację należy składać za pośrednictwem adresu mailowego sklep@kupkubek.co.uk
  2. Sklep ustosunkuje do reklamacji w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia.
  3. Z zamówienia można zrezygnować na etapie, gdy sklep nie podjął jeszcze działań produkcyjnych.
  4. Jeżeli po odebraniu przesyłki okaże się, że zamówienie zostało błędnie zrealizowane lub produkt ma wady fabryczne prosimy zgłaszać ten fakt podając swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia.
  5. Do odsyłanego towaru proszę dołączyć paragon lub fakturę. Nie dołączenie paragonu lub faktury nie wpływa na postępowanie reklamacyjne.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

1. Dane Nabywcy otrzymane w celu realizacji zamówienia przechowywane są z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa, wymaganych przez Prawo Angielskie.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym kupkubek.co.uk oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Nabywcę oraz zobowiązuje Nabywcę do przestrzegania zawartych w nim zasad.
4. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości fotografowania wykonanych przez nas produktów znakowanych według wytycznych klienta.
Oferta przedstawiona na tej stronie nie odzwierciedla stanów magazynowych, gdyż prowadzimy sprzedaż również w innych serwisach.
Wszystkie zdjęcia, wzory i opisy są objęte prawami autorskimi. Powielanie, publikowanie i udostępnianie bez naszej zgody jest zabronione!
5. Przesyłając do nas grafikę, znak firmowy, logo do grawerowania jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu prawa do jej wykorzystania w celu umieszczenia jej na zakupionym przedmiocie.
6. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal.com oraz Kartą Płatniczą. wszystkie płatności są szyfrowane i bezpieczne